KAPAYAPAAN | “Kasama ng buong Philippine National Police layunin namin namin na siguraduhin ang inyong kaligtasan para sa ikauunlad ng ating pamilya at ng buong bansa.”

-General Rodolfo S Azurin Jr.
Malacañang Press Briefing
August 31, 2022

#PNPKakampiMo #WeServeAndProtect